Tasa-arvopolitiikkamme

Travelshiftin tiimi koostuu eri puolilta maailmaa kotoisin olevista mahtavista ihmisistä, joiden tärkeä tehtävä on parantaa matkailukokemustasi. Haluamme edistää monimuotoista ja tasa-arvoista työpaikkaa, jossa jokainen työntekijä saa samasta tai samanarvoisesta työstä saman palkan ja työskentelee samojen työehtojen alaisena sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Travelshift toteuttaa tätä periaatetta järjestelmällisesti seuraavilla tavoilla:

  • Samapalkkaisuusnormin (IST 85:2012) vaatimuksiin perustuvan samapalkkaisuusjärjestelmän käyttöönotto, dokumentointi ja ylläpito sekä palkkatasa-arvon todistavan sertifikaatin hankkiminen sukupuolien tasa-arvoisesta asemasta ja yhtäläisistä oikeuksista annetun lain (nro. 150/2020) mukaisesti.

  • Tarvittaviin toimiin ryhtyminen seurannan ja jatkuvan parantamisen toimenpiteiden avulla, mikäli edellä mainittuja vaatimuksia ei täytetä, esimerkiksi jos sukupuolten välillä havaitaan selittämätön palkkaero.

  • Sovellettavien lakien, sääntöjen, työehtosopimusten ja työpaikka-arviointien noudattaminen ja noudattamisen vahvistaminen vuosittain.

  • Avoimuuden toteuttaminen tekemällä kaikki työntekijät tietoisiksi tasa-arvopolitiikastamme ja varmistamalla, että se on myös yleisön saatavilla Travelshiftin julkisella verkkosivustolla.

  • Jatkuvan parantamisen ja osallistavan ilmapiirin edistäminen työpaikalla.

Arvioimme suoriutumistamme säännöllisesti ja ryhdymme toimiin korjataksemme mahdolliset poikkeamat täytäntöön panemastamme politiikasta.

Henkilöstöpäällikkö vastaa tasa-arvopolitiikan täytäntöönpanosta koko yrityksessä.

Tasa-arvopolitiikka hyväksyttiin johtoryhmän tarkastuksessa 8. joulukuuta 2022.