Ons gelijkheidsbeleid

Het Travelshift team bestaat uit geweldige mensen van over de hele wereld die ernaar streven om jouw reiservaring te verbeteren. Wij vieren een diverse en gelijke werkplek waar elke werknemer gelijke beloning en voorwaarden krijgt voor hetzelfde of even waardevol werk, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Travelshift onderneemt systematische stappen om dit te garanderen door:

  • Het implementeren, documenteren en onderhouden van een systeem voor gelijke beloning op basis van de vereisten van de Equal Pay Standard (IST 85:2012) en het verkrijgen van een certificaat voor gelijke beloning in overeenstemming met de Wet Gelijke Status en Gelijke Rechten Ongeacht Geslacht nr. 150/2020.

  • Reageren als niet aan de eisen wordt voldaan, zoals een onverklaard verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, door te controleren en voortdurend te verbeteren.

  • Voldoen aan toepasselijke wetten, regels, collectieve overeenkomsten en functiewaarderingen en bevestigen dat ze jaarlijks worden nageleefd.

  • Transparant zijn door het invoeren van het gelijkheidsbeleid voor alle teamleden en ervoor zorgen dat het toegankelijk is voor het publiek op de externe website van Travelshift.

  • Het bevorderen van een omgeving van voortdurende verbetering en inclusiviteit op de werkplek.

We meten ons succes regelmatig en ondernemen actie om eventuele afwijkingen van het geïmplementeerde beleid te corrigeren.

Het hoofd Personeelszaken is verantwoordelijk voor de implementatie van het gelijkheidsbeleid in het hele bedrijf.

Het gelijkheidsbeleid werd goedgekeurd tijdens een evaluatie door het Executive Management op [8 december 2022].