Våre retningslinjer for likestilling

Travelshift-teamet består av flotte mennesker fra hele verden som streber etter å forbedre reiseopplevelsen din. Vi feirer en mangfoldig og likestilt arbeidsplass der alle ansatte får lik lønn og like vilkår for det samme eller like verdifulle arbeidet, uavhengig av kjønn, seksuell legning eller etnisk opprinnelse.

Travelshift tar systematiske skritt for å sikre dette ved å:

Implementere, dokumentere og vedlikeholde et likelønnssystem basert på kravene i likelønnsstandarden (IST 85:2012) og oppnå likelønnssertifisering i henhold til lov om likestilling og like rettigheter uavhengig av kjønn nr. 150/2020.

Reagere hvis kravene ikke oppfylles, for eksempel ved et uforklarlig lønnsgap mellom kvinner og menn, ved å overvåke og gjennomføre kontinuerlige forbedringer.

Overholde gjeldende lover, regler, tariffavtaler og stillingsvurderinger og bekrefte at de overholdes hvert år.

Være transparente gjennom å introdusere likestillingspolitikken for alle teammedlemmer og sørge for at den er tilgjengelig for offentligheten på Travelshifts eksterne nettsted.

Fremme et miljø preget av kontinuerlig forbedring og inkludering på arbeidsplassen.

Vi måler suksessen vår regelmessig og iverksetter tiltak for å korrigere eventuelle avvik fra de implementerte retningslinjene.

Personalsjefen er ansvarlig for å implementere likestillingsvilkårene i hele selskapet.

Likestillingsvilkårene ble godkjent ved en gjennomgang av ledelsen den [8. desember 2022].