airplane

เที่ยวบินจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður

เลือกเที่ยวบิน

เที่ยวบินกลับ
ทางเดียว
ไปกลับ
ชั้นประหยัด

เลือกวันเดินทาง

ออกเดินทางเดินทางกลับ

เพิ่มผู้เดินทาง

1

เลือกคลาส

ชั้นประหยัด

ผู้โดยสาร

1
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวยุโรป
การสนับสนุนลูกค้า 24/7
รับรองคุณภาพบริการ
ครบถ้วน & ตัวเลือกมากมาย

เที่ยวบิน จาก สวิตเซอร์แลนด์ ไปยังเมืองยอดนิยม ใน ไอซ์แลนด์

คำถามที่พบบ่อย

เที่ยวบินไป-กลับที่ถูกที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ?

เที่ยวบินไป-กลับที่ถูกที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður เริ่มต้นที่ประมาณ ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน ออกเดินทาง จาก สวิตเซอร์แลนด์ วันที่ และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน วันที่

สนามบินต้นทางคือ และสนามบินขาเข้าคือ

ราคาเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียวจาก บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือเท่าไหร่ ?

บินเที่ยวเดียวจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður เริ่มต้นที่ประมาณ 244.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน British Airways ออกเดินทาง จาก สวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 6 เดือนเมษายน

สนามบินต้นทางคือ EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg และสนามบินขาเข้าคือ Ísafjörður

สายการบินที่มีเที่ยวบินที่ถูกที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ?

สายการบินที่มี เที่ยวบินที่ถูกที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ

ออกเดินทาง จาก สวิตเซอร์แลนด์ วันที่ และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ใน และสนามบินขาเข้าคือ

สายการบินหลักที่ให้บริการเที่ยวบินจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ?

สายการบินหลักที่มีเที่ยวบินจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ Wizz Air

ผู้โดยสาร 2,664 คนให้คะแนนเฉลี่ย 3.6 จาก 5 ดาว

ออกเดินทาง จาก สวิตเซอร์แลนด์ ในเดือน เดือนกรกฎาคม วันที่ 10 และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน เดือนมกราคม วันที่ 1

สนามบินต้นทางคือ EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg และสนามบินขาเข้าคือ Ísafjörður

วันไหนของสัปดาห์ที่ถูกที่สุดสำหรับการจองเที่ยวบินไป-กลับจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður?

วันที่ถูกที่สุดสำหรับการซื้อเที่ยวบินไป-กลับจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður ตามปกติแล้วคือ วันอาทิตย์

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Wizz Air ออกเดินทาง จาก สวิตเซอร์แลนด์ ในเดือน เดือนกรกฎาคม วันที่ 10 และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน เดือนมกราคม วันที่ 1

สนามบินต้นทางคือ EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg และสนามบินขาเข้าคือ Ísafjörður

เที่ยวบินที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ?

เที่ยวบินที่ดีที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður ให้บริการโดยสายการบิน British Airways

เที่ยวบินนี้เริ่มต้นที่ประมาณ 247.00 ยูโร

ออกเดินทาง ในเดือน เดือนเมษายน วันที่ 6 และเที่ยวบินขากลับจะออก ในเดือน วันที่

สนามบินต้นทางคือ EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg และสนามบินขาเข้าคือ Ísafjörður

เที่ยวบินไป-กลับที่ดีที่สุดจาก เมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ?

เที่ยวบินไป-กลับที่ดีที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður ให้บริการโดยสายการบิน

เที่ยวบินเริ่มต้นที่ประมาณ ยูโร

ออกเดินทาง ในเดือน วันที่ และเที่ยวบินขากลับจะออก ในเดือน วันที่ และสนามบินขาเข้าคือ

เที่ยวบินขาเดียวที่ดีที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ?

เที่ยวบินขาเดียวที่ดีที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður ให้บริการโดยสายการบิน British Airways

เที่ยวบินเริ่มต้นที่ประมาณ 247.00 ยูโร

ออกเดินทาง จาก สวิตเซอร์แลนด์ ในเดือน เดือนเมษายน วันที่ 6

สนามบินต้นทางคือ EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg สนามบินขาเข้าคือ Ísafjörður

เที่ยวบินแบบไม่แวะพักที่ดีที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ?

เที่ยวบินตรงที่ดีที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður ให้บริการโดยสายการบิน

เที่ยวบินเริ่มต้นที่ประมาณ ยูโร

ออกเดินทาง จาก สวิตเซอร์แลนด์ ในเดือน วันที่ และเที่ยวบินขากลับจะออกเดินทาง จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน วันที่

สนามบินต้นทางคือ และสนามบินขาเข้าคือ

เดือนไหนที่ถูกที่สุดสำหรับเที่ยวบินไป-กลับจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður?

เป็น เดือนที่ถูกที่สุดสำหรับเที่ยวบินไป-กลับจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður

เที่ยวบินเหล่านี้เริ่มต้นที่ประมาณ ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน British Airways ออกเดินทาง ในเดือน วันที่ และเที่ยวบินขากลับจะออก ในเดือน วันที่

สนามบินต้นทางคือ และสนามบินขาเข้าคือ

เที่ยวบินตรงที่ถูกที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ?

เที่ยวบินแบบไม่แวะพักราคาถูกที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður เริ่มต้นที่ประมาณ ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน ออกเดินทาง จาก สวิตเซอร์แลนด์ ในเดือน วันที่ และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน วันที่ และสนามบินขาเข้าคือ

เที่ยวบินที่เร็วที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือ?

เที่ยวบินที่เร็วที่สุดจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður ใช้เวลาประมาณ 19 ชั่วโมง

เที่ยวบินเริ่มต้นที่ประมาณ 430.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน easyJet ออกเดินทาง ในเดือน เดือนกรกฎาคม วันที่ 10 และเที่ยวบินขากลับจะออก ในเดือน วันที่

สนามบินต้นทางคือ EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg สนามบินขาเข้าคือ Ísafjörður

ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของเที่ยวบินไป-กลับจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือเท่าไหร่?

เที่ยวบินไป-กลับจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður โดยทั่วไปมีราคาประมาณ ยูโร

ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของเที่ยวบินขาเดียวจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือเท่าไหร่ ?

เที่ยวบินขาเดียวจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður โดยทั่วไปมีราคาประมาณ 411.41 ยูโร

ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของเที่ยวบินตรงจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður คือเท่าไหร่ ?

เที่ยวบินตรงจากเมือง บาเซิล ไปยังเมือง Ísafjörður โดยทั่วไปมีราคาประมาณ ยูโร