Vores ligestillingspolitik

Travelshift teamet består af fantastiske mennesker fra hele verden, som stræber efter at forbedre din rejseoplevelse. Vi hylder en mangfoldig og lige arbejdsplads, hvor alle medarbejdere modtager lige løn og vilkår for det samme eller lige værdifulde arbejde, uanset køn, seksuel orientering eller etnisk oprindelse.

Travelshift tager systematiske skridt for at sikre dette ved at:

  • Implementering, dokumentation og vedligeholdelse af et ligelønssystem baseret på kravene i Ligelønsstandarden (IST 85:2012) og opnåelse af ligelønscertificering i henhold til lov om ligestilling og lige rettigheder uanset køn nr. 150/2020.

  • Reagere, hvis kravene ikke er opfyldt, såsom en uforklarlig kønsbetinget lønforskel, ved at overvåge og gennemføre løbende forbedringer.

  • Overholdelse af gældende love, regler, kollektive overenskomster og jobevalueringer og bekræfte deres årlige overholdelse.

  • At være gennemsigtig gennem introduktionen af ​​ligestillingspolitikken for alle teammedlemmer og sikre, at den er tilgængelig for offentligheden på Travelshifts eksterne hjemmeside.

  • Fremme et miljø med kontinuerlig forbedring og rummelighed på arbejdspladsen.

Vi måler vores succes regelmæssigt og tager skridt til at rette op på eventuelle afvigelser fra den implementerede politik, der måtte opstå.

Personalechefen er ansvarlig for at implementere ligestillingspolitikken i hele virksomheden.

Ligestillingspolitikken blev godkendt ved en gennemgang af direktionen den [8. december 2022].