เที่ยวบิน จาก นุก, กรีนแลนด์ ไปยัง Reykjavík, ไอซ์แลนด์

เที่ยวบิน จาก นุก, กรีนแลนด์ ไปยัง Reykjavík, ไอซ์แลนด์

Find the perfect flight

เลือกเที่ยวบิน

ไปกลับ
ชั้นประหยัด

เลือกวันเดินทาง

ออกเดินทางเดินทางกลับ

เพิ่มผู้เดินทาง

1 นักท่องเที่ยว

เพิ่มผู้เดินทาง

1 นักท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการเดินทางสู่ยุโรป
ดูแลลูกค้า 24/7
ตัวเลือกที่ครอบคลุม
บริการคุณภาพที่ผ่านการรับรอง

เที่ยวบินจากเมือง นุก ไปยังเมืองยอดนิยม ใน ไอซ์แลนด์

คำถามที่พบบ่อย

ราคาตั๋วเฉลี่ยสำหรับเที่ยวบินไป-กลับ จาก นุก ไปยัง Reykjavík คือเท่าไหร่

เที่ยวบินไป-กลับ จาก นุก ไปยัง Reykjavík มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,116 ยูโร

สายการบินที่ดีที่สุดที่ให้บริการเที่ยวบิน จาก นุก ไปยัง Reykjavík คือสายการบินอะไร

สายการบินที่ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดที่ให้บริการเที่ยวบิน จาก นุก ไปยัง Reykjavík คือ Air Greenland ผู้โดยสาร 13 คนให้คะแนนสายการบินนี้ 3.9 จาก 5 ดาว

เที่ยวบินที่ถูกที่สุดออกจาก จาก กรีนแลนด์ วันที่ 24 เมษายน และเดินทางกลับ จาก ไอซ์แลนด์ วันที่ 1 มกราคม เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบิน สนามบินนุก และมาถึงสนามบิน Keflavík International

เที่ยวบินที่ดีที่สุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík คืออะไร

เที่ยวบินที่เร็วที่สุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík คืออะไร

เที่ยวบินที่เร็วที่สุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เที่ยวบินเหล่านี้มีราคาประมาณ 1,240 ยูโร

เที่ยวบินที่เร็วที่สุดออกเดินทาง จาก กรีนแลนด์ วันที่ 22 มกราคม และเดินทางกลับ จาก ไอซ์แลนด์ วันที่ 29 มกราคม เที่ยวบินออกจากสนามบิน สนามบินนุก และมาถึงสนามบิน Keflavík International เที่ยวบินเหล่านี้ให้บริการโดยสายการบิน Icelandair

ราคาตั๋วเฉลี่ยสำหรับเที่ยวบินขาเดียว จาก นุก ไปยัง Reykjavík คือเท่าไหร่

เที่ยวบินเที่ยวเดียว จาก นุก ไปยัง Reykjavík มีค่าใช้จ่ายประมาณ 633 ยูโร

เที่ยวบินตรงที่ถูกที่สุดคือ จาก นุก ไปยัง Reykjavík คืออะไร

เที่ยวบินตรงที่ถูกที่สุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík ราคาประมาณ 796 ยูโร

เที่ยวบินที่ถูกที่สุดออกจาก จาก กรีนแลนด์ ในวันเสาร์ เที่ยวบินออกจากสนามบิน Nuuk Airport และมาถึงสนามบิน Keflavík International เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Icelandair

เที่ยวบินเที่ยวเดียว จาก นุก ไปยัง Reykjavík เที่ยวเดียวที่ดีที่สุดคืออะไร

เที่ยวบินเที่ยวเดียวที่ได้รับคะแนนสูงสุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík ราคาประมาณ 464 ยูโร

เที่ยวบินที่ดีที่สุดออกเดินทาง จาก กรีนแลนด์ วันที่ 24 เมษายน เที่ยวบินออกจากสนามบิน Nuuk Airport และมาถึงสนามบิน Keflavík International เที่ยวบินยอดนิยมนี้ให้บริการโดยสายการบิน Air Greenland

เที่ยวบินเที่ยวเดียว จาก นุก ไปยัง Reykjavík ราคาเท่าไหร่

บินเที่ยวเดียว จาก นุก ไปยัง Reykjavík มีค่าใช้จ่ายประมาณ 464 ยูโร

เที่ยวบินขาเดียวที่ถูกที่สุดออกเดินทางจาก จาก กรีนแลนด์ วันที่ 24 เมษายน เที่ยวบินออกจากสนามบิน Nuuk Airport และมาถึงสนามบิน Keflavík International เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Air Greenland

เที่ยวบินไป-กลับที่ดีที่สุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík คืออะไร

เที่ยวบินไป-กลับที่ได้รับคะแนนสูงสุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík มีราคาประมาณ 796 ยูโร

เที่ยวบินที่ดีที่สุดออกเดินทางจาก จาก กรีนแลนด์ วันที่ 11 ตุลาคม และเดินทางกลับ จาก ไอซ์แลนด์ วันที่ 18 ตุลาคม เที่ยวบินออกจากสนามบิน Nuuk Airport และมาถึงสนามบิน Keflavík International เที่ยวบินยอดนิยมเหล่านี้ให้บริการโดยสายการบิน Icelandair

เที่ยวบินไป-กลับที่ถูกที่สุดคืออะไร จาก นุก ไปยัง Reykjavík

เที่ยวบินไป-กลับที่ถูกที่สุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík มีราคาประมาณ 796 ยูโร

เที่ยวบินที่ถูกที่สุดออกเดินทางจาก จาก กรีนแลนด์ วันที่ 11 ตุลาคม และเดินทางกลับ จาก ไอซ์แลนด์ วันที่ 18 ตุลาคม เที่ยวบินออกจากสนามบิน Nuuk Airport และมาถึงสนามบิน Keflavík International เที่ยวบินเหล่านี้ให้บริการโดยสายการบิน Icelandair

วันที่ดีที่สุดในสัปดาห์ในการจองเที่ยวบินราคาถูก จาก นุก ไปยัง Reykjavík คืออะไร

โดยปกติแล้ววันที่ถูกที่สุดในการซื้อเที่ยวบิน จาก นุก ไปยัง Reykjavík คือ วันเสาร์ เที่ยวบินเหล่านี้มีราคาประมาณ 868

เที่ยวบินที่ถูกที่สุดออกเดินทาง จาก กรีนแลนด์ วันที่ 13 กรกฎาคม และเดินทางกลับ จาก ไอซ์แลนด์ วันที่ 20 กรกฎาคม เที่ยวบินออกจากสนามบิน Nuuk Airport และมาถึงสนามบิน Keflavík International เที่ยวบินเหล่านี้ให้บริการโดยสายการบิน Icelandair

เดือนที่ถูกที่สุดสำหรับเที่ยวบินไป-กลับ จาก นุก ไปยัง Reykjavík คือเดือนอะไร

เดือนที่ถูกที่สุดสำหรับเที่ยวบินไปกลับ จาก นุก ไปยัง Reykjavík คือ ตุลาคม เที่ยวบินเหล่านี้มีราคาประมาณ 796 ยูโร

เที่ยวบินไป-กลับที่ถูกที่สุดออกเดินทางจาก จาก กรีนแลนด์ วันที่ 11 ตุลาคม และเดินทางกลับ จาก ไอซ์แลนด์ วันที่ 18 ตุลาคม เที่ยวบินออกจากสนามบิน Nuuk Airport และมาถึงสนามบิน Keflavík International เที่ยวบินเหล่านี้ให้บริการโดยสายการบิน Air Greenland

สายการบินไหนมีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จาก นุก ไปยัง Reykjavík ที่ถูกที่สุด

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปกลับที่ถูกที่สุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík คือ Icelandair

เที่ยวบินที่ถูกที่สุดออกเดินทางจาก จาก กรีนแลนด์ วันที่ 11 ตุลาคม และเดินทางกลับ จาก ไอซ์แลนด์ วันที่ 18 ตุลาคม เที่ยวบินออกจากสนามบิน Nuuk Airport และมาถึงสนามบิน Keflavík International

เที่ยวบินตรงไป-กลับ จาก นุก ไปยัง Reykjavík ที่ถูกที่สุดคืออะไร

เที่ยวบินตรงที่ถูกที่สุด จาก นุก ไปยัง Reykjavík มีราคาประมาณ 796 ยูโร

เที่ยวบินที่ถูกที่สุดออกเดินทางจาก จาก กรีนแลนด์ วันที่ 11 ตุลาคม และเดินทางกลับ จาก ไอซ์แลนด์ วันที่ 18 ตุลาคม เที่ยวบินออกจากสนามบิน สนามบินนุก และมาถึงสนามบิน Keflavík International เที่ยวบินเหล่านี้ให้บริการโดยสายการบิน Icelandair

ราคาตั๋วเฉลี่ยสำหรับเที่ยวบินตรง จาก นุก ไปยัง Reykjavík คือเท่าไหร่

เที่ยวบินตรง จาก นุก ไปยัง Reykjavík มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,116 ยูโร
Link to appstore phone
ติดตั้งแอปท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์

ดาวน์โหลดตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ลงในโทรศัพท์ของคุณเพื่อจัดการการเดินทางทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว

สแกนรหัส QR นี้ด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณแล้วกดลิงก์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อเพิ่มตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ไว้ในกระเป๋าของคุณ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อรับ SMS หรืออีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลด