เที่ยวบิน จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์

เที่ยวบิน จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์

เลือกเที่ยวบิน

เที่ยวบินกลับ
ทางเดียว
ไปกลับ
ชั้นประหยัด

เลือกวันเดินทาง

ออกเดินทางเดินทางกลับ

เพิ่มผู้เดินทาง

1

เลือกคลาส

ชั้นประหยัด

ผู้โดยสาร

1
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวยุโรป
การสนับสนุนลูกค้า 24/7
รับรองคุณภาพบริการ
ครบถ้วน & ตัวเลือกมากมาย

คำถามที่พบบ่อย

เที่ยวบินไป-กลับที่ถูกที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

เที่ยวบินไป-กลับที่ถูกที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ เริ่มต้นที่ประมาณ 767.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินออกจากเมือง ดูชานเบ ไปยังเมือง เรคยาวิก ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน เดือนพฤษภาคม วันที่ 23

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport และสนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

ราคาสำหรับเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียว จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

บินเที่ยวเดียว จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ เริ่มต้นที่ประมาณ 348.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Uzbekistan Airways เที่ยวบินออกจากเมือง ดูชานเบ ไปยังเมือง เรคยาวิก ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน วันที่ 30 เดือนกันยายน

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport และสนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

สายการบินที่มีเที่ยวบินถูกที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

สายการบินที่มี เที่ยวบินที่ถูกที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ Air Astana

เที่ยวบินนี้ออกเดินทางจากเมือง ดูชานเบ ไปยังเมือง เรคยาวิก ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน เดือนพฤษภาคม วันที่ 23

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport และสนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

สายการบินหลักที่ให้บริการเที่ยวบิน จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

สายการบินหลักที่มีเที่ยวบิน จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ Emirates

ผู้โดยสาร 13 คนให้คะแนนเฉลี่ย 4.2 จาก 5 ดาว

เที่ยวบินนี้ออกเดินทางจากเมือง ดูชานเบ ไปยังเมือง เรคยาวิก ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ในเดือน เดือนมีนาคม วันที่ 26 และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน เดือนมกราคม วันที่ 1

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport และสนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

วันไหนของสัปดาห์ที่ถูกที่สุดสำหรับการจองเที่ยวบินไป-กลับ จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์?

วันที่ถูกที่สุดสำหรับการซื้อเที่ยวบินไป-กลับ จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ ตามปกติแล้วคือ วันเสาร์

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Uzbekistan Airways เที่ยวบินออกจากเมือง ไปยังเมือง ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ในเดือน เดือนกันยายน วันที่ 30 และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน เดือนตุลาคม วันที่ 4

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport และสนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

เที่ยวบินที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

เที่ยวบินที่ดีที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือจากเมือง ดูชานเบ ไปยังเมือง เรคยาวิก

เที่ยวบินนี้เริ่มต้นที่ประมาณ 494.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Turkish Airlines ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ในเดือน เดือนเมษายน วันที่ 28 และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน วันที่

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport และสนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

เที่ยวบินไป-กลับที่ดีที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

เที่ยวบินไป-กลับที่ดีที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ เดินทางจากเมือง ดูชานเบ ไปยังเมือง เรคยาวิก

เที่ยวบินเริ่มต้นที่ประมาณ 885.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Turkish Airlines ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ในเดือน เดือนเมษายน วันที่ 14 และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน เดือนเมษายน วันที่ 25

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport และสนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

เที่ยวบินแบบเที่ยวเดียวที่ดีที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

เที่ยวบินขาเดียวที่ดีที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ เดินทางจากเมือง ดูชานเบ ไปยังเมือง เรคยาวิก

เที่ยวบินเริ่มต้นที่ประมาณ 494.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Turkish Airlines ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ในเดือน เดือนเมษายน วันที่ 28

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport สนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

เที่ยวบินแบบไม่แวะพักที่ดีที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

เที่ยวบินตรงที่ดีที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ เดินทางจากเมือง ไปยังเมือง ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ในเดือน วันที่ และเที่ยวบินขากลับจะออกเดินทาง จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน วันที่

สนามบินต้นทางคือ และสนามบินขาเข้าคือ

เดือนที่ถูกที่สุดสำหรับเที่ยวบินไป-กลับ จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

เดือนพฤษภาคม เป็น เดือนที่ถูกที่สุดสำหรับเที่ยวบินไป-กลับ จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์

เที่ยวบินเหล่านี้เริ่มต้นที่ประมาณ 767.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Uzbekistan Airways ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ในเดือน เดือนพฤษภาคม วันที่ 21 และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน เดือนพฤษภาคม วันที่ 23

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport และสนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

เที่ยวบินแบบไม่แวะพักที่ถูกที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

เที่ยวบินแบบไม่แวะพักที่ถูกที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ เริ่มต้นที่ประมาณ ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ในเดือน วันที่ และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน วันที่ และสนามบินขาเข้าคือ

เที่ยวบินที่เร็วที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

เที่ยวบินที่เร็วที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ ใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง

เที่ยวบินเริ่มต้นที่ประมาณ 1,097.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน Somon Air เที่ยวบินออกจากเมือง ดูชานเบ ไปยังเมือง เรคยาวิก ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน ในเดือน เดือนมีนาคม วันที่ 28 และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน เดือนเมษายน วันที่ 5

สนามบินต้นทางคือ Dushanbe International Airport สนามบินขาเข้าคือ Keflavík Airport

ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของเที่ยวบินไป-กลับ จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือเท่าไหร่?

เที่ยวบินไป-กลับ จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ โดยทั่วไปมีราคาประมาณ ยูโร

ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียว จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือเท่าไหร่?

เที่ยวบินเที่ยวเดียว จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ โดยทั่วไปมีราคาประมาณ ยูโร

ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของเที่ยวบินตรง จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือเท่าไหร่?

เที่ยวบินแบบไม่แวะพัก จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ โดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายประมาณ ยูโร

เที่ยวบินตรงแบบไป-กลับที่ถูกที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ คือ?

เที่ยวบินตรงแบบไป-กลับที่ถูกที่สุด จาก ทาจิกิสถาน ไปยัง ไอซ์แลนด์ เดินทางจากเมือง ไปยังเมือง

เที่ยวบินเหล่านี้เริ่มต้นที่ประมาณ ยูโร

เที่ยวบินนี้ให้บริการโดยสายการบิน ออกเดินทาง จาก ทาจิกิสถาน วันที่ และเที่ยวบินขากลับจะออก จาก ไอซ์แลนด์ ในเดือน วันที่ สนามบินขาเข้าคือ