Guide to Iceland
จองโปรแกรมของคุณ
สถานที่ทัวร์
ทัวร์สไนล์แฟลซเนส
อุทยานแห่งชาติสไนล์แฟลซเนส| ทัวร์กรุ๊ปเล็กวันเดียว
อุทยานแห่งชาติสไนล์แฟลซเนส| ทัวร์กรุ๊ปเล็กวันเดียว

อุทยานแห่งชาติสไนล์แฟลซเนส| ทัวร์กรุ๊ปเล็กวันเดียว

ไม่คิดค่ายกเลิก.
บริการ 24 ชั่วโมง
การันตีราคาที่ดีที่สุด
มารับฟรี
ยืนยันทันที
ทัวร์เริ่มจาก
Reykjavík
ระยะเวลา
11 ชั่วโมง
ความยากลำบาก
ง่าย
ภาษา
English
บริการ
ทั้งปี
อายุต่ำสุด
อายุ 5

ร่วมด้วย

รับ-ส่ง
ไกด์ภาษาอังกฤษ
ฟรีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi บนรถ

กิจกรรม

การเที่ยวชม
ชมนก

สถานที่ท่องเที่ยว

สไนแฟลส์โจกุล
สไนล์แฟลซเนส
แฮลล์นาร์
อาร์นาร์สตาปิ
เคริกยูแฟลล์
โลนตรังการ์
ดยูฟาโลนซานตูร์

สิ่งที่ควรนำไป

ชุดกันหนาว
รองเท้าเดินป่าที่ดีและแข็งแรง
น้ำดื่ม
อาหารว่าง
กล้องถ่ายรูป

สิ่งที่ควรรู้

ทัวร์นี้ใช้เวลา 11 ชั่วโมง และไม่รวมอาหาร แต่เราจะแวะพักสำหรับอาหารกลางวัน และเบรคในช่วงบ่าย.

ข้อตกลงของการบริการ

วิดีโอ

รีวิวที่รับรองแล้ว

ทัวร์ที่คล้ายกัน