สามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับ

Accommodation, Planning, what to do, what to see, Where to go, sightseeing, Excursions, Living, airlines

ภาษา

English, Polish

ประเทศที่เคยไป

Austria, Czech Republic, Germany, Denmark, Finland, Faroe Islands, United Kingdom, Greenland, Greece, Hungary, Italy, Norway, Poland, Sweden, Slovakia

อาชีพ

Travel Writer (Journalist), Writer /Author

Pracuję w Guide to Iceland, a przy okazji współtworzę bloga icestory.pl oraz jestem współautorką książek "Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii" (wyd. Otwarte) oraz "Zostanie tylko wiatr. Fiordy Zachodniej Islandii" (wyd. Czarne). W razie jakichkolwiek pytań - odezwij się do mnie używając formularza, bądź pisząc na adres berenika@guidetoiceland.is