คำสั่ง
ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
คุณภาพการบริการที่ได้รับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับ ปรูอาร์แตลลิร์

ชนิด
Valleys, Canyons, Highland routes
Destination
Rif, Iceland
เป็นมิตรกับครอบครัว
No
คะแนนเฉลี่ย
4.3
จำนวนบทวิจารณ์
9

A basalt church in the valley of Vesturdalur within Brúardalir.Credit: Wikimedia, Creative Commons. Photo by Axel Kristinson.

Brúardalir is a series of valleys in Brúaröræfi in East Iceland. 

Surroundings

The valleys that make up Brúardalir are Laugarvalladalur, Sauðárdalur, Sauðárdalur’s continuation Vesturdalur, as well as Fagridalur and a few other smaller glens and hollows. There are tracks that reach this area from the village Brú, the settlement Möðrudalur and the heathland of Jökuldalsheiði. Starting from Brúardalir, hikers can easily continue to Dimmugljúfur Canyon, which is close to the highlands of Kárahnjúkar. 

History and Folklore

The area boasts a rich history of ancient settlements and is dotted with historical ruins, such as those of the farmstead Bakkastaður and its county church. According to legend, the farm got destroyed when its residents danced wildly in the cemetery on Christmas Eve. The earth started shaking and the entire abode sank beneath the ground. The valleys also hold many stories of being haunted or inhabited by evil spirits.