ข้อมูลและความช่วยเหลือ COVID-19
ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
คุณภาพการบริการที่ได้รับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับ ควาลเนสส์เคริกคยา

ชนิด
Continental Drift, Cultural attractions
Destination
Rif, Iceland
ที่ตั้ง
Hvalnes, Iceland
ระยะทางจากศูนย์กลาง
5.6 km
เป็นมิตรกับครอบครัว
No
คะแนนเฉลี่ย
4.4
จำนวนบทวิจารณ์
35

 

Hvalneskirkja is a beautiful stone church in Hvalnes on the Reykjanes peninsula, built in the years 1886-87.

The church's altarpiece is a remake of the one at Domkirkjan, Iceland's main Lutherian church, and painted in 1886. One of the Hvaleyrarkirkja's main relics is the tombstone of Steinunn Hallgrimsdottir (d. 1649), daughter of the major hymn poet and priest Hallgrimur Petursson (wherefrom Hallgrimskirkja in Reykjavik derives its name). Hallgrimur himself served in Hvalsnes for a number of years.