เที่ยวบินจาก เมือง ดู แฮลิแฟกซ์, ดู แคนาดา ไปยัง เมือง Reykjavik ไอซ์แลนด์

เที่ยวบินจาก เมือง ดู แฮลิแฟกซ์, ดู แคนาดา ไปยัง เมือง Reykjavik ไอซ์แลนด์

เลือกเที่ยวบิน

Return flights
One way
ไปกลับ
ชั้นประหยัด

เลือกวันเดินทาง

ออกเดินทางเดินทางกลับ

Add travelers

1

Choose class

ชั้นประหยัด

ผู้โดยสาร

1
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวยุโรป
การสนับสนุนลูกค้า 24/7
รับรองคุณภาพบริการ
ครบถ้วน & ตัวเลือกมากมาย

เที่ยวบินจากเมือง แฮลิแฟกซ์ ไปยังเมืองยอดนิยม ใน ไอซ์แลนด์

เที่ยวบิน จาก แคนาดา ไปยังเมืองยอดนิยม ใน ไอซ์แลนด์

คำถามที่พบบ่อย

What are the cheapest flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The cheapest round-trip flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik begin at around 603.00 EUR.

This flight is offered by the airline Porter Airlines. Departure จาก แคนาดา is on เดือนมกราคม 28 and the return flight leaves จาก ไอซ์แลนด์ on เดือนมีนาคม 23.

The departure airport is Halifax Stanfield International and the arrival airport is Keflavík International.

What is the price of a one-way flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

Flying one way from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik begins at around 337.00 EUR.

This flight is offered by the airline Porter Airlines. Departure จาก แคนาดา is on เดือนมกราคม 28.

The departure airport is Halifax Stanfield International and the arrival airport is Keflavík International.

What airline offers the cheapest flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The airline with the cheapest flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik is Porter Airlines.

Departure จาก แคนาดา is on เดือนมกราคม 28 and the return flight leaves จาก ไอซ์แลนด์ on เดือนมีนาคม 23.

The departure airport is Halifax Stanfield International and the arrival airport is Keflavík International.

Which is the best airline offering flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The best-rated airline with flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik is Porter Airlines.

14 passengers have rated Porter Airlines an average of 3.0 out of 5 stars.

Departure จาก แคนาดา is on เดือนมกราคม 28 and the return flight leaves จาก ไอซ์แลนด์ on เดือนมกราคม 1.

The departure airport is Halifax Stanfield International and the arrival airport is Keflavík International.

Which day of the week is the cheapest for booking flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The cheapest day to purchase round-trip flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik is typically วันศุกร์.

This flight is offered by the airline United Airlines. Departure จาก แคนาดา is on เดือนมีนาคม 17 and the return flight leaves จาก ไอซ์แลนด์ on เดือนมีนาคม 23.

The departure airport is Halifax Stanfield International and the arrival airport is Keflavík International.

What is the best flight for traveling from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The best-rated flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik is offered by the airline United Airlines.

This flight begins at around 340.00 EUR.

Departure จาก แคนาดา is on เดือนมีนาคม 20 and the return flight leaves จาก ไอซ์แลนด์ on departure airport is Halifax Stanfield International and the arrival airport is Keflavík International.

What are the best round-trip flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The best-rated round-trip flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik are offered by the airline United Airlines.

The flights begin at around 605.00 EUR.

Departure จาก แคนาดา is on เดือนมีนาคม 15 and the return flight leaves จาก ไอซ์แลนด์ on เดือนมีนาคม 24.

The departure airport is Halifax Stanfield International and the arrival airport is Keflavík International.

What is the best one-way flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The best-rated one-way flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik is offered by the airline United Airlines.

The flight begins at around 340.00 EUR.

Departure จาก แคนาดา is on เดือนมีนาคม 20.

The departure airport is Halifax Stanfield International. The arrival airport is Keflavík International.

What is the best direct flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The best direct flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik is offered by the airline

The flight is offered by the airline and takes approximately hours. The flight begins at around EUR.

Departure is on and the return flight leaves on departure airport is and the arrival airport is

When is the cheapest month for flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

เดือนมกราคม is the cheapest month for round-trip flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik.

This flight is offered by the airline Porter Airlines and costs around 603.00 EUR.

Departure is on วันเสาร์, เดือนมกราคม 28 and the return flight leaves on เดือนมีนาคม 23.

The departure airport is Halifax Stanfield International and the arrival airport is Keflavík International.

What are the cheapest direct flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The cheapest direct flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik cost around EUR.

The flight departs from in the city of and arrives at in the city of

This cheap flight is provided by and departs on a

What is the quickest flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The fastest flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik takes approximately 10 hours.

This flight is offered by the airline United Airlines and begins at around 605.00 EUR.

Departure จาก แคนาดา is on เดือนมีนาคม 15 and the return flight leaves จาก ไอซ์แลนด์ on เดือนมีนาคม 24.

The departure airport is Halifax Stanfield International. The arrival airport is Keflavík International.

How much is the average cost of round-trip flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

Round-trip flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik typically cost around EUR.

How much is the average cost of a one-way flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

A one-way flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik typically costs around EUR.

How much is the average cost of a direct flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

A non-stop flight from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik typically costs around EUR.

What are the cheapest direct round-trip flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik?

The cheapest direct round-trip flights from the city of แฮลิแฟกซ์ to the city of Reykjavik begin at around EUR.

This flight is offered by the airline Departure is on and the return flight leaves on departure airport is The arrival airport is