เงื่อนไขการบริการ

เราช่วยเติมเต็มความฝันของนักท่องเที่ยว. หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของท่าน ท่านสามารถไปที่ 'คลิ๊กที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงการจอง ในเวาท์เชอร์อีเล็คโทรนิกของท่าน. ท่านจะได้รับอีเล็คโทรนิกเวาท์เชอร์ส่งไปยังอีเมลล์ของท่านเมื่อท่านทำการจองแล้ว.

โปรดทราบว่าไอซ์แลนด์มีบริการที่ จำกัด บริการที่ดีที่สุดพร้อมราคาและรีวิวที่ดีที่สุดจะถูกจองเต็มอย่างรวดเร็ว เราขอแนะนำให้คุณจองล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีห้องว่างและราคาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางของคุณ

 กรุณาดูเงื่อนไขการคืนเงินของเรา ได้ข้างล่างนี้. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดู เงื่อนไขและข้อตกลง

 

การยกเลิกเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

ผู้ที่ซื้อทัวร์หนึ่งวันทัวร์หลายวันหรือเช่ารถกับ Guide to Iceland จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ COVID ดังต่อไปนี้

หากคุณทดสอบในเชิงบวกสำหรับ COVID-19 ที่ชายแดนไอซ์แลนด์คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากเที่ยวบินไปไอซ์แลนด์ของคุณถูกยกเลิกเนื่องจาก COVID-19 คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

ผู้ที่ซื้อทัวร์ขับเองหรือแพ็คเกจทัวร์พร้อมไกด์จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากคุณซื้อประกันการยกเลิก เหตุผลในการยกเลิกที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้น คุณสามารถซื้อประกันการยกเลิกได้ในระหว่างขั้นตอนการจองในขณะที่คุณจองการเดินทาง

หรือคุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนกำหนดการเดินทางของคุณไปเป็นวันอื่นได้

หากคุณทดสอบในเชิงบวกสำหรับ COVID-19 ที่ชายแดนไอซ์แลนด์โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info@guidetoiceland.is เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน อีเมลจะต้องมาถึงภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้รับผลการทดสอบ อีเมลควรมีรายละเอียดการจองของคุณและผลการทดสอบ

หากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกเนื่องจาก COVID-19 โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info@guidetoiceland.is เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน อีเมลจะต้องมาถึงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินเดิมของคุณ อีเมลควรมีรายละเอียดการจองของคุณและเอกสารยืนยันการยกเลิกเที่ยวบิน

 

การยกเลิกทัวร์วันเดียว, ทัวร์ร่วม และ ทัวร์หลายวันจากผู้บริการ

ทัวร์วันเดียว และ ทัวร์คอมโบ ที่มีแค่ทัวร์วันเดียวอยู่ ที่จองผ่าน เว็บไซท์ Guide to Iceland ที่บริการโดยผู้บริการอื่น สามารถยกเลิกได้ก่อน 24 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทาง สำหรับการคืนเงินจำนวนเต็ม. ท่านสามารถทำได้โดย การกดปุ่ม 'Edit booking' ในอีเล็คโทรนิคเวาท์เชอร์ของท่านที่ส่งไปยังอีเมลล์.

โปรแกรมอื่นที่มีจำนวนการเดินทางสองวันหรือมากกว่า (เช่นทัวร์หลายวัน หรือทัวร์ร่วมที่รวมไปด้วยกับทัวร์หลายวัน) สามารถยกเลิกได้ 7วันก่อนการออกเดินทาง เพื่อที่ท่านจะได้เงินคืน 85% ของราคา. 15% ของราคาจะถูกนำไปจ่ายเพื่อการจัดเตรียมและการจัดการ. เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าการลดจำนวนผู้เดินทาง ถือเป็นการยกเลิก. หากทำการยกเลิกภายใน7วัน เราไม่สามารถทำการคืนเงินให้ท่านได้.

สำหรับการยกเลิกบางกิจกรรมของทัวร์โดยผู้บริการ หรือว่าการบริการของทัวร์อาจจะเปลี่ยนเพราะสภาพอากาศหรือเหตุผลที่ไม่สามารถคาดการได้ ด้วยสาเหตุนี้การคืนเงินสามารถทำได้. หากกิจกรรมได้ถูกเปลี่ยน ราคาแตกต่างของกิจกรรมจะถูกคืนเงิน หรือบางเปอร์เซ็นของราคาทัวร์เพราะการเปลี่ยนแปลงของทัวร์เอง.

 

การยกเลิกการเช่ารถ

รถเช่าต้องทำการยกเลิกภายใน24ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อที่จะได้รับเงินคืนแบบเต็มจำนวน. การยกเลิกสามารถทำได้โดยการเลือกที่ แก้ไขการจอง หรือ ' Edit booking' ในอีเล็กไทรนิค เวาท์เชอร์ที่ท่านได้รับในอีเมลล์ของท่าน

 

 การยกเลิกที่พัก

การคืนเงินของที่พัก ขึ้นอยู่กับที่พักในแต่ละที่. สามารถทำได้โดยการไปที่ กดที่นี่เพื่อแก้ไขการจองหรือ 'Click here to edit booking' ในอีเล็คโทรนิคเวทา์เชอร์ของท่าน. ขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากที่พักของท่านได้จัดทำโดย Guide to Iceland ใน แพ็คเกจขับเที่ยวเอง ออลอินวัน หรือ แพ็คเกจวันหยุด ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกที่พักเอง ท่านต้องติดต่อมาที่ info@guidetoiceland.is ด้วยข้อมูลที่แน่ชัด.

 

การยกเลิกเที่ยวบิน

การจองเที่ยวบินทั้งในและนอกประเทศภายใต้แพ็คเกจขับเที่ยวเองออลอินวัน, เที่ยวหลายวัน หรือโปรแกรมอื่นที่ซื้อภายใต้ Guide to Iceland จะไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ยกเว้นแต่หากท่านได้ทำการซื้อประกันการยกเลิกไว้ล่วงหน้าแล้ว. หากท่านได้ทำประกันการยกเลิกท่านจะสามารถได้รับเงินคืนแบบเต็มจำนวนได้. 

หากเที่ยวบินของท่านทำได้ทำการจองรวมไปกับทัวร์วันเดียว ท่านสามารถได้รับเงินคืนได้แบบเต็มจำนวนภายใต้มาตรฐานเงื่อนไขและข้อตกลง. สำหรับการยกเลิกสำหรับเที่ยวบินส่วนตัว (เที่ยวบินจัดทำเพื่อให้เข้ากับความต้องการของท่าน หรือกลุ่มของท่าน) กรุณาติดต่อเอเย่นเพื่อการบริการ.

 

การยกเลิกเพราะสภาพอากาศ

หากทัวร์ของท่านได้ทำการยกเลิกโดยผู้บริการเพราะสภาพอากาศ หรือเหตุผลทางธรรมชาติท่านสามารถได้รับเงินคืนแบบเต็มจำนวนได้ ยกเว้นแต่ว่าทัวร์ได้ทำการพยายามจองใหม่ในครั้งที่สองสำหรับการออกเดินทางในครั้งแรกแล้ว. ในเหตุที่สามารถเกิดการประทุของภูเขาไฟที่ทำให้ท่านไม่สามารถมาเที่ยวไอซ์แลนด์ได้ ท่านสามารถได้รัการคืนเงินแบบเต็มจำนวนสำหรับทุกสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อโดย Guide to Iceland.

 

การทำการยกเลิก แพคเกจขับเที่ยวออลอินวัน หรือ แพคเกจวันหยุดที่จัดทำโดย  Guide to Iceland

ท่านสามารถทำการยกเลิกแพคเกจ ขับเที่ยวเองหรือแพคเกจวันหยุดได้ก่อน7ของเวลาออกเดินทาง เพื่อที่จะได้รับงินคืน 85%ของจำนวน. 15%ของจำนวนที่เหลืแคิดเพื่อการจัดทำของโปรแกรมของท่าน. การคืนเงินไม่สามารถทำการได้หากการยกเลิกทำการภายใน 7วันของเวลาออกเดินทางสำหรับแพคเกจขับเที่ยวออลอินวัน และ แพ็คเกจวันหยุด.

สำหรับการยกเลิกภายใต้24ชั่วโมงของการจอง Guide to Iceland สามารถทำการคืนเงินให้ท่านได้ แต่ถ้าหากว่าท่านได้ทำการจองโปรแกรมที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เช่นแพคเกจขับเที่ยวเอง ออลอินวัน หรือ แพคเกจวันหยุด ในกรณีนี้จำนวนเงินที่ได้ทำการจะถูกเก็บไว้ในขณะที่เงินที่เหลือจะถูกทำการคืนให้กับท่าน.

ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ภายใน7วันของแพคเกจขับเที่ยวเองหรือแพคเกจที่ได้ทำการจองวันแล้วได้. เราขอเรียนให้ท่านทราบว่ากรณีนี้รวมไปถึงการลดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทัวร์ขับรถเอง หรือแพ็คเกจอื่นๆ

ในกรณีที่ แพคเกจขับเที่ยวเอง ออลอินวัน หรือ แพคเกจวันหยุดได้ถูกรบกวนด้วยสาเหตุของการปิดถนน หรือพลังธรรมชาติ Guide to Iceland จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง,ยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนของแพคเกจของท่านเพื่อที่ท่านจะได้ผลประโยชน์มากที่สุด.

ลูกค้าที่ได้ทำการซื้อประกันการยกเลิกไปพร้อมกับแพ็คเกจขับเที่ยวเองหรือ แพ็คเกจวันหยุด สามารถทำการยกเลิกได้ภายใน48ชั่วโมงก่อนเวลามาถึง. เราขอเรียนให้ทราบว่า ประกันการยกเลิกสามารถซื้อได้เพียงแค่ ขณะทำการจองแพคเกจ หรือ เพิ่มไปในสินค้า ในเวลา 24ชั่วโมงหลังการจอง.กรุณาดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.

 

สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้อย่างไร

การยกเลิกทุกอย่างควรทำผ่านเวาท์เชอร์ที่ท่านได้รับในอีเมลล์. ในนั้นจะมีปุ่มการแก้ไข ที่จะอนุญาติให้ท่านทำการแก้ไขได้. หลักจากกดเข้าไปแล้วท่านสามารถไปถึงหน้าที่จะทำการแก้ไขได้. ในนั้นจะมีปุ่มที่ท่านสามารถทำการแก้ไขหรือยืนยันได้. หากท่านไม่สามารถทำการแก้ไขหรือยกเลิกได้ นั่นแปลว่าการทำการได้หมดอายุแล้ว. 

 การขอคืนเงินสำหรับการบริการเก่าต้องขอคืนภายใน 15 วันหลังจากที่ทัวร์หรือแพคเกจได้จบลงแล้ว. การขอเงินคืนต้องส่งอีเมลล์มาที่ booking@guidetoiceland.is ด้วยหัวข้อว่า: ขอคืนเงิน - [เลขการจอง]. เราไม่คิดเงินสำหรับการแก้ไขการจอง ทัวร์วันเดียว, ทัวร์หลายวัน ที่บริการโดยผู้บริการอื่น หรือรถเช่า หากแต่การแก้ไขนั้นอยู่ในขอบเขตของเงื่อนไข. แต่ราคาของสินค้าใหม่อาจจะถูกคิดเพิ่ม. เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า แม้ว่าเราจะพยายามจัดการแบบที่ท่านต้องการแบบที่สุดแล้ว แต่บางครั้งเพราะตัวเลือกของสินค้าอาจจะมีไม่มาก เราจึงขอให้ท่านเข้าใจในความไม่สะดวกนี้ด้วย. 

สำหรับทัวร์ขับรถเที่ยวเองออลอินวันหรือทัวร์วันหยุด กรุณาติดต่อผู้จัดทำทัวร์ของท่านเพื่อการเปลี่ยนแปลง. เราไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วงเหลือท่านแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแต่หากว่า เรทโรงแรม, รถเช่า, หรือสิ้นค้าที่เปลี่ยนเพิ่มขึ้น เราอาจจะต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีนี้เราอาจจะต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือ คืนเงินส่วนที่ต่างคืนให้กับท่าน. หากต้องทำการจองทัวร์หรือต้องทำการจัดการทั้งใหม่หมด ทั้งนี้เราต้องคิดค่าใช้จ่าย 15%ของการบริการ. กรุณาดูที่ เงื่อนไขและข้อตกลง เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าการลดจำนวนผู้เดินทาง ถือเป็นการยกเลิก.

 

เงื่อนไขสำหรับที่พัก สำหรับทัวร์ขับเที่ยวเองออลอินวัน และทัวร์วันหยุดออลอินวันที่จองผ่าน Guide to Iceland

หากท่านจองทัวร์ขับเที่ยวเอง ออลอินวัน หรือ ท้วร์วันหยุด ออลอินวัน การจัดการจะทำดังนี้:

ที่พักซูเปอร์บัดเจทจะเป็นที่พักแบบหอพัก ที่มีห้องน้ำรวมและไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าพัก. ที่พักบัดเจท และที่พักคอมฟอร์ทจะทำการดังนี้: ผู้ที่เดินทางคนเดียวจะได้ห้องนอนเดี่ยว. สำหรับเป็นกลุ่มจะได้ห้องเตียงคู่ หรือเตียงเดี่ยวคู่ และสำหรับผู้พักในจำนวนเลขคี่จะเป็นห้องเตียงคู่ หรือเตียงเดี่ยวคู่ หรือห้องทริปเปิลรูม.

สำหรับการจองแบบคุณภาพ ผู้พักเดี่ยวจะได้เตียงเดียว และผู้พักคู่หรือหลายคนขึ้นไปจะได้ห้องเตียงคู่ หรือเตียงเดี่ยวคู่. จำนวนผู้พักเลขคี่จะได้ห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้พักเดี่ยว หากต้องการพักคนเดียวค่าห้องอาจจะต้องคิดเพิ่มเติม. การแก้ไขสามารถทำได้ แต่เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าการบริการอาจจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

ที่พักสำหรับเด็กจะจัดเตรียมให้พักห้องเดียวกับผุ้ปกครอง. หากจำนวนของเด็กได้เกินจำนวนของผู้ปกครอง ค่าราคาต่อเด็กจะถูกคิดเท่ากับราคาผู้ใหญ่.

 

การมารับ

ขณะทำการจองท่านสามารถเลือกสถานที่ที่จะให้รถมารับได้ หากว่าถึงเวลารถมารับแล้วไม่เจอท่านที่สถานที่นั้น การจองไม่สามารถทำการคืนเงินได้.

หากท่านยังไม่รู้สถานที่ที่จะให้รถมารับขณะทำการจอง ท่านสามารถแก้ไขการจองได้ภายหลัง หากแต่ว่าเวลานั้นอยู่ก่อน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง. กรุณากดที่ลิ้งในเวาท์เชอร์ที่ถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่านเพื่อการแก้ไข หากท่านไม่ได้รับการยืนยัน กรุณาโทรไปที่เบอร์ไทรศัพย์ที่แสดงบนเวาท์เชอร์ของท่าน.

 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน

หากท่านทำการจองออนไลน์ ท่านจะถูกคิดราคาแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรของท่าน. หากต้องการจองสำหรับ 15คนหรือมากกว่านี้ ท่านสามารถจองผ่านอีเมลล์ได้หลังจากนั้นเราจะเริ่มทำการหาราคาที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มของท่าน เพียงเราจะทำการมัดจำเงินแค่ 15%ล่วงหน้า กรุณาติดต่อ  info@guidetoiceland.is เพื่อบริการนี้.

 บทเว็บไซท์ของเราท่านสามารถดูราคาได้ในหลายเงินตราเพื่อความสะดวกในการประเมินเงินของท่าน แต่การจ่ายเงินสำหรับทุกอย่างจะถูกคิดเป็นเงิน ไอซ์แลนดิกโครน่า รวมทั้งการคืนเงินด้วย. Guide to Iceland จะไม่คิดค่าการจองหรือค่าการโอนเงิน ทั้งนี้แล้วเราจะไม่รับรองหากท่านได้จำนวนเงินน้อยลงเหตุเพราะการเปลี่ยนแปลงของเรทค่าเงิน หรือค่าโอนเงินของนายหน้าขณะทำการจ่ายหรือคืนเงิน.

 

เงื่อนไขของรถเช่า

ผู้ขับทุกคนต้องมีอายุ 20ปี และมีใบขับขี่นานกว่า1ปี. สำหรับรถบางจำพวกอายุของผู้ขับอาจจะถูกกำหนดที่ 23ปี ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของผู้ขับเองที่จะเคารพกฎและทำตาม. เมื่อถึงเวลารับรถท่านจะต้องแสดงใบขับขี่ที่มีตัวอักษรลาตินเท่านั้น. เราแนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนเซ็นรับรถ และตรวจดูประกันให้ดีเช่นประกันความเสี่ยง หรืออื่นๆ. เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าเงินค่ามัดจำจะถูกคิดจากบัตรเครดิตขณะรับรถ และค่ามัดจำจะขึ้นอยู่กับทางบริษัทเช่ารถ และจำพวกรถ กรุณาติดต่อเอเย่นของท่านเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม. เมื่อท่านคืนรถเงินค่ามัดจำจะถูกคืนให้กับท่านเต็มจำนวนหากสภาพรถเหมือนเดิมกับวันที่รับรถ. เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าการตกลงนี้ขึ้นอยู่กับผู้เช่าและผู้ให้เช่า Guide to Iceland จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีนี้.

Guide to Iceland ไม่สามารถรับผิดชอบ ความเสียหาย, อุบัติเหตุ, การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ขณะที่ท่านทำการท่องเที่ยวในประเทศไอซ์แลนด์ได้ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเสียหายของรถจะต้องจัดการกับผู้ให้เช่าเท่านั้น. หากท่านมีปัญหากับบริษัทรถเฃ่าภายใต้การดูแลของเรา กรุณาติดต่อ  แล้วเราจะช่วยท่านรักษาสิทธิของท่าน.

 

เงื่อนไขทั่วไป

Guide to Iceland ไม่สามารถรับผิดชอบ ความเสียหาย, อุบัติเหตุ, การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ขณะที่ท่านทำการท่องเที่ยวในประเทศไอซ์แลนด์ได้ ทั้งนี้รวมไปด้วยกับการหยุดงาน, สภาrอากาศแย่ หรือเหตุผลอื่นๆที่เป็นอุปสรรคสำหรับท่าน. ผู้บริการทัวร์มีสิทธืที่จะเปลี่ยนแปลการท่องเที่ยวเพราะสาเหตุดังกล่าวได้.

เราขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันสำหรับปัญหาที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าเหล่านี้ไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้น Guide to Iceland ไม่จำหน่ายประกันดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัทประกันของท่านเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.

หากท่านไม่พอใจกับผู้บริการของเรา กรุณาติดต่อ info@guidetoiceland.is  เพื่อที่เราจะได้รักษาสิทธิของท่านได้ถูกต้อง.