ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
คุณภาพการบริการที่ได้รับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับ เลยการ์ดาลส์เลยก์

ชนิด
Tourist Attraction
Destination
Reykjavík, Iceland
ที่ตั้ง
Laugardalslaug, Reykjavík, Iceland
เวลาทำการ
Monday: 6:30 AM – 10:00 PM; Tuesday: 6:30 AM – 10:00 PM; Wednesday: 6:30 AM – 10:00 PM; Thursday: 6:30 AM – 10:00 PM; Friday: 6:30 AM – 10:00 PM; Saturday: 8:00 AM – 10:00 PM; Sunday: 8:00 AM – 10:00 PM
ระยะทางจากศูนย์กลาง
0.7 km
เป็นมิตรกับครอบครัว
ใช่
วันที่ก่อตั้ง
20 May 2019
คะแนนเฉลี่ย
4.7
จำนวนบทวิจารณ์
1514

Laugardalslaug is the largest swimming pool in Iceland.Wikimedia, Creative Commons, Photo by Ohlen

Laugardalslaug is a swimming and sports complex with Iceland’s largest pool. It is located in the capital city, Reykjavík.

Facilities at Laugardalslaug

Laugardalslaug has many facilities for the enjoyment of locals and visitors alike. It is best known for its Olympic sized pool, its naturally heated hot tubs and thermal pools. There is also a paddling pool and a children’s pool, and a cold seawater pool.

Health and wellbeing treatments and therapies are available on site. There is also a well-equipped gymnasium and a mini golf course. In summer, there are also volleyball courts.

The pool has disabled access, and there are several options for food available. There is also a shop, where you can purchase swimwear and towels, and free Wifi throughout the complex.

Entrance is 980 ISK for adults, 160 ISK for those six to seventeen, and free for those under six or over sixty seven. It can, however, be entered for free if you have a Reykjavík City Card.

These cards grant you access to many of the capital’s most popular sites, and discounts at many more museums, shops, restaurants and attractions.They can be bought to be used over a period of 24, 48 or 72 hours.

Like in all Icelandic pools, you will be required to shower naked before entering, and most of the showers are public. This is not considered taboo in Iceland, and is for the purposes of everybody's hygiene. 

Getting to Laugardalslaug

Laugardalslaug is a favourite recreational location for both locals and visitors.Wikimedia, Creative Commons, Photo by Ian

Laugardalslaug is easy to reach from the centre of Reykjavík. It can be reached by foot if you are willing to walk for approximately forty minutes. Otherwise, the buses 12 and 14 both reach it, leaving from Hlemmur, the central bus station.

It can also be driven to, and has a large car park.

Laugardalslaug sits within Laugardalur park. This is a lovely recreational area, with wide green spaces, a sports field, a botanical gardens, and the Family Park and Zoo, where guests can see some of Iceland’s animals, such as reindeer, Arctic Foxes and seals.

History of Laugardalslaug

Laugardalslaug sits over the hot springs that gave Reykjavík its name; Reyjka means ‘Smoky’, and ‘Vík’ means bay. These hot springs have always played an important role for the city, being where people would bathe and wash clothes.

The main street in the city, Laugavegur, means ‘the way of the water’, as it was up this road that women would take their laundry from Reykjavík to these springs in the settlement’s earliest days.

The area was not utilised for leisure, however, until the modern era. Designed by architect Einar Sveinsson, it was built in 1968. Since then, it has only grown in popularity, now welcoming nearly two million people a year.

Einar Sveinsson is responsible for much of Reykjavík’s appearance through the years he was working, which were quite numerable; he was the City Architect of Reykjavík for almost four decades, until 1973. His style was very functionalist, and though he was criticised for some for overspending on his projects, they have stood the test of time and needed no more than routine maintenance.