ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
คุณภาพการบริการที่ได้รับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับ แนสกเยา

Destination
Rif, Iceland
เป็นมิตรกับครอบครัว
ใช่
คะแนนเฉลี่ย
4.5

Nesgja is a fresh water fissure in North Iceland, close to Husavik and Asbyrgi. It is one of Iceland‘s top dives.   

As with the Silfra fissure at Thingvellir, Nesgja bears witness to the tectonic drift, being situated where the Eurasian and American plates meet. While shallow (4 meters deep), Nesgja is amazing in its beauty, crystal clear and offering an underwater view of over 100 meters. You might also be able to spot the occasional  arctic charr while diving in Nesgja, so keep your eyes open!