คำสั่ง
ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
คุณภาพการบริการที่ได้รับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับ สโตริ บอลลิ

Destination
Rif, Iceland

Stori-Bolli is a crater south-east of Hafnarfjordur town about half an hour drive from Reykjavik. From this crater flowed the lava field Storabollahraun, in which the famous lava tube Leidarendi was created.

The crater is about 150 m in diameter and 900 m long. It is considered a true underground wonderworld. Here you can clearly see flow lines of the old lava as well as spectacular lava formations such as stalagtites and a truly peculiar formation known as the 'chandelier'. The bones of an Icelandic sheep who´s said to have lived there for centuries have been discovered in the cave, and research says that it may date as far back as the Saga Age.