คำสั่ง
ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
คุณภาพการบริการที่ได้รับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับ ฮาฟราความมาร์

ชนิด
Natural Feature
Destination
Rif, Iceland
เป็นมิตรกับครอบครัว
No
คะแนนเฉลี่ย
4.3
จำนวนบทวิจารณ์
9

Hafrahvammar is a magnificent canyon in East Iceland.Photo from: Canyon Hiking Tour

Hafrahvammar is a vast canyon, north of Dimmugljúfur Canyon in East Iceland. 

Hafrahvammar is also known by the diminutive Hvammar. At Hvammar’s most southern point you can locate the cave Magnahellir. It is believed that shepherds from the ancient farmstead Brú resided in this cave. Since 2008, the canyon has been a popular hiking destination, but hiking through the area wasn’t possible before the damming of Kárahnjúkar. 

Hiking

To reach the area, you can drive north of the Kárahnjúkavirkjun Reservoir until you reach the crossroads at Laugavellir. From there, a road leads to a parking area by the neighbouring canyon of Dimmugljúfur. From there, signs point to different hiking routes leading to both canyons.