ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
คุณภาพการบริการที่ได้รับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับ ถ้ำเซิงแฮลลิร์

ชนิด
Tourist Attraction
Destination
Rif, Iceland
ที่ตั้ง
F570, Iceland
เวลาทำการ
Monday: Open 24 hours; Tuesday: Open 24 hours; Wednesday: Open 24 hours; Thursday: Open 24 hours; Friday: Open 24 hours; Saturday: Open 24 hours; Sunday: Open 24 hours
เป็นมิตรกับครอบครัว
ใช่
คะแนนเฉลี่ย
4.4
จำนวนบทวิจารณ์
109

Sönghellir, or 'Song Cave', is a cave on the Snæfellsnes peninsula famed for its echoing quality. The acoustics inside have a magical quality, so visitors should be sure to test how their voices sound.

The location has been popular for centuries; within it, the names of two 18th Century travellers, Eggert Ólafsson and Bjarni Pálsson, can still be read amongst the names etched in the rock, although guests are requested not to copy and scratch their own. It is situated right by Snæfellsjökull, on the mountain pass that goes up to the glacier. Many smaller caves are in the area, and getting there is an exhilarating drive.

According to legend, Sönghellir sheltered the family of legendary 9th Century settler Bárður Snæfellsás. Half man, half-giant, and a wielder of magic, Snæfellsás is now considered the area's guardian spirit.