ข้อมูลและความช่วยเหลือ COVID-19
สวาร์ทเสนกิ
คำสั่ง
ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
คุณภาพการบริการที่ได้รับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับ สวาร์ทเสนกิ

ชนิด
Continental Drift, Geothermal areas
Destination
Rif, Iceland
ที่ตั้ง
Southern Peninsula Region, Iceland
ระยะทางจากศูนย์กลาง
14.5 km
เป็นมิตรกับครอบครัว
ใช่
คะแนนเฉลี่ย
4.2
จำนวนบทวิจารณ์
21726

 

The Svartsengi Power Station is a geothermal powerstation on the Reykjanes peninsula.

Its energy, as of 2007, measures at 76.5 MW, with about  475 litres/second of 90 °C (194 °F) hot water (ca. 80 MWt). Surplus water, rich with minerals, fills up the renowned Blue Lagoon spa.