ข้อมูลและความช่วยเหลือ COVID-19
ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
คุณภาพการบริการที่ได้รับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับ เกาย์สทิคคิ

5.0
457 รีวิวที่รับรองแล้ว
ชนิด
Lava Fields, Valleys, Continental Drift, Geothermal areas
Destination
Jökulsárgljúfur, Iceland
ระยะทางจากศูนย์กลาง
35.1 km
เป็นมิตรกับครอบครัว
ใช่
คะแนนเฉลี่ย
5.0
จำนวนบทวิจารณ์
457

 

Gjastykki is a beautiful and rugged rift valley to the north of the caldera Krafla, in the north of Iceland.

Gjastykki was literally blown apart by the eruption of Krafla during the years 1975-1984. Two of the three areas that were active during that time are still warm.

The area is covered with multicolored slag from the Krafla eruption and bears stark witness to the movement of the tectonic plates.