ประสบการณ์ที่ดีทั้งหมด
บริการลูกค้า 24/7
เฉพาะบริการที่มีคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์

คู่มือท่องเที่ยว ศูนย์แมวน้ำไอซ์แลนด์

ประเภท
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ
คะแนนเฉลี่ย
4.0
จำนวนรีวิว
283
เป็นมิตรกับครอบครัว
ใช่
ไฮซีซั่น
Summer
อุณหภูมิเฉลี่ย
-5°C - 0°C
ภาษา
Icelandic

The Icelandic Seal Center is a leading research and educational facility dedicated to the conservation and study of sealsThe Icelandic Seal Center is a leading research and educational facility dedicated to the conservation and study of seals, offering visitors the chance to learn about and observe these fascinating creatures in their natural habitat.

Travelers can visit the Icelandic Seal Center during their journey across North Iceland. It's a convenient stopover before or after visiting the Snaefellsnes Peninsula or the Westfjords

This 10-day tour of the Ring Road and Snaefellsnes Peninsula or this one-week summer self-drive tour of the Ring Road and Golden Circle is ideal for weaving in a visit to the Icelandic Seal Center.

The Icelandic Seal Center, known as Selasetur Íslands in Icelandic, is a museum in the small town of Hvammstangi on the Vatnsnes Peninsula in Northwest Iceland. It's a unique attraction that allows visitors to learn about the country's fascinating seal population.


Photo from Wikimedia, Creative Commons, by Páll L Sig No edits made.


About the Icelandic Seal Center

The Icelandic Seal Center is dedicated to research, education, and conservation of seals and their natural habitat. It houses a small museum with a wealth of information and experiences for people of all ages.

The center is a leading research facility for seal biology and ecology in Iceland. It is also a hub for public outreach and education, offering a range of programs and activities for schools, tourists, and locals alike.

Visitors to the center can explore various exhibits and displays that provide insights into seals' behavior, biology, and conservation. Interactive displays share details about the different seal species found in Iceland, their habitats, and their unique adaptations.

In addition to the exhibits, the center also houses a research laboratory where scientists conduct ongoing research on seals and their environment.

Another unique aspect of the Icelandic Seal Center is its focus on community engagement and sustainability. The center is a local nonprofit organization that promotes sustainable tourism and supports the local community.

Selasetur Islands works closely with local businesses, schools, and organizations to raise awareness about the importance of conservation and environmental protection.

Seal-Watching Tours at the Icelandic Seal Center

One of the highlights of the Icelandic Seal Center is the seal-watching tours offered in a nearby nature reserve. These tours allow visitors to observe seals in their natural habitat and learn about their behavior and ecology from experienced guides. 

The tours are conducted on a small boat that allows visitors to get close to the seals without disturbing them, providing an unforgettable experience for those interested in wildlife and conservation.

The Great Seal Count

The Great Seal Count is an annual project organized by the Icelandic Seal Center, which encourages volunteers to help monitor and count the seal population in Iceland. 

The project is open to everyone comfortable walking between 1.2-4.3 miles (2-7 kilometers) on the beach. Participants receive a briefing and short training session before starting their mission.   

Researchers use the data collected from the project to understand seal behavior and population dynamics better. The Great Seal Count is a fantastic way for people to get involved in scientific research and contribute to the conservation of these amazing animals.

The Icelandic Seal Center logoPhoto from Wikimedia, Creative Commons, by Páll L Sig No edits made.

Getting to the Icelandic Seal Center

Getting to the Icelandic Seal Center is relatively easy, as it's close to the Ring Road, the main highway that circles the entire island of Iceland. Turn off Route 1 and head north from Thjodvegur for 3.7 miles (6 kilometers) to reach the museum.

To make the most of your visit, you can stay in accommodation in Hvammstangi. You'll find the Seal Center located by the village's harbor.

Selasetur Islands is 122 miles (197 kilometers) north of Reykjavik and 125 miles (202 kilometers) west of Akureyri. It's also conveniently positioned for visiting the Snaefellsnes Peninsula and the Westfjords, so travelers touring these areas can easily plan a trip to the museum.

Icelandic Seal Center Opening Hours

The Icelandic Seal Center is open daily during summer from 10:00 am until 5:00 pm. During the off-season, the hours are usually 12:00 pm until 4:00 pm. It's always best to check the center's website or contact them directly to confirm their opening hours before planning a visit.

Attractions Near the Icelandic Seal Center

Several other attractions and activities are worth checking out for those interested in exploring the Vatnsnes Peninsula in more detail. The peninsula is known for its stunning coastal landscapes, birdwatching opportunities, and hiking trails. 

There are also various small towns and villages in the area that offer unique cultural experiences, such as traditional Icelandic cuisine, local arts and crafts, and live music.

The Arctic Coast Way

The Arctic Coast Way is a scenic driving route that spans the northern coast of Iceland, offering breathtaking views of the rugged coastline, dramatic fjords, and charming fishing villages. 

This route passes through the town of Hvammstangi, home to the Icelandic Seal Center, making it a perfect stop for travelers interested in learning about the country's seal population. 

The Icelandic Seal Center is just one of many attractions along the Arctic Coast Way, making it a fantastic way to experience North Iceland's natural beauty and cultural heritage.

The Seal Circle

The Seal Circle is a driving route that connects various seal-related attractions in northern Iceland, including the Icelandic Seal Center in Hvammstangi. This route allows travelers to experience the country's rich seal culture and learn about the fascinating animals in the surrounding waters. 

The Seal Circle lets you observe seals in their natural habitat, visit local museums and exhibitions, and learn about conservation efforts to protect these amazing creatures. Hvammstangi, as part of the Seal Circle, is a must-visit destination for anyone interested in seals and their role in Icelandic culture and ecology.

The Icelandic Seal Center (Selasetur Islands) | In Conclusion

In summary, the Icelandic Seal Center is a unique attraction that allows visitors to learn about and engage with Iceland's fascinating seal population. The center's focus on education, research, and community engagement sets it apart from other wildlife attractions in the country.

Overall, it's a must-visit destination for anyone interested in wildlife and conservation. Getting to the center is relatively easy for those traveling through Northwest Iceland. Visitors can easily spend a day or more exploring the Vatnsnes Peninsula and its many other attractions before or after their trip to the museum.

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ

หมวดหมู่ยอดนิยม

Link to appstore phone
ติดตั้งแอปท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์

ดาวน์โหลดตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ลงในโทรศัพท์ของคุณเพื่อจัดการการเดินทางทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว

สแกนรหัส QR นี้ด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณแล้วกดลิงก์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อเพิ่มตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ไว้ในกระเป๋าของคุณ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อรับ SMS หรืออีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลด