Kundrecensioner

Läs förstahandsrecensioner av kunder från hela världen

Vanliga frågor

Vad är en fjord?

Fjordar bildas genom /glacialerosion och är långa och smala havsvikar som kantas av klippor eller berg. Om inloppet är bredare än vad det är långt är det en vik, inte en fjord.

Vilka fjordar är bäst för valskådning?

På sydvästra Island avgår valskådningsturer från Reykjavíks stadshamn ut till Faxaflóibukten. På västra Island avgår turer från Grundafjörður på Snæfellsneshalvön. På norra Island avgår turer från städerna Akureyri och Húsavík till fjorden Eyjafjörður och Skjálfandibukten. Húsavík betraktas allmänt som Europas huvudstad för valskådning.

Vilka fjordar är bäst för att titta på lunnefåglar?

De migrerande lunnefåglarna bygger sina bon i steniga klippor vid havet, men de håller sig inte bara till Islands fjordar. De bästa platserna för att se lunnefåglar är berget Látrabjarg på den västligaste spetsen av Västfjordarna, Ingólfshöfði på sydkusten, öarna Dyrhólaey och Vestmannaeyjar (Västmannaöarna) och Borgarfjörður i de östra fjordarna. De migrerande lunnefåglarna bygger sina bon i steniga klippor vid havet, men de håller sig inte bara till Islands fjordar. De bästa platserna för att se lunnefåglar är berget Látrabjarg på den västligaste spetsen av Västfjordarna, Ingólfshöfði på sydkusten, öarna Dyrhólaey och Vestmannaeyjar (Västmannaöarna) och Borgarfjörður i de östra fjordarna. lunnefåglarna

Vad är Västfjordarna?

Västfjordarna är ett administrativt distrikt på Island som täcker in en vidsträckt halvö med dussintals fjordar. Västfjordarna inbegriper Islands nordvästligaste punkt som vetter mot Grönlands östkust. På grund av bristen på låglandsområden är Västfjordarna glest befolkade i förhållande till storleken och har bara cirka 7 400 invånare.

Vad är de östra fjordarna?

De östra fjordarna är en stor region på östra Island som består av ett dussin fjordar. I området bor cirka 15 300 invånare och det största samhället är Egilsstaðir.        

Varför finns det inga fjordar på södra Island?

Vid stora smältvattenflöden från glaciärer under de senaste tiotusen åren har sedimenten längs glaciärernas kanter bildat vidsträckta utloppsslätter eller ”sandar” på Islands sydkust. Under jorden döljer sig det stora lavafältet Þjórsárhraun. Kanterna på lavafältet sträcker sig flera hundra meter ut i havet och bildar en fördämning som skyddar låglandet mot havet, vilket har gett kustlinjen dess jämna utseende.

Hur bildades Islands fjordar?

Under den senaste istiden karvade enorma glaciärer ut Islands östra och västra kustlinjer och skapade dalar och fjordar. Vulkanisk aktivitet under glaciärerna ledde till att de bildades berg och åsar, och under perioder av värme flödade lavan över. När glaciärerna smälte steg landet snabbt och det översta jordskiktet blev lättare. Denna process skapade det alpina landskapet i de östra fjordarna och Västfjordarna.

Hur många fjordar finns det på Island?

Det finns 109 fjordar på Island.